מכתב תודה לז'אנט, רכזת העובדים הזרים ממרכז ראשון של תאגיד העובדים הזרים א.ש. one

חברת סיעוד מומלצת