חוק סיעוד

מהו חוק סיעוד?

חוק הסיעוד הינו חוק הדואג לרווחת הקשיש ומאפשר לקשישים המוגבלים בתפקוד היום-יומי לקבל שירותי סיעוד.

חוק סיעוד מופעל משנת 1988 על ידי המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים ושירותי הרווחה העירוניים.

קשישים הנמצאו זכאים לחוק הסיעוד יכולים לקבל עזרה סיעודית וסיוע בפעילויות היום-יום כגון: רחצה, הלבשה, הכנת אוכל וניהול משק הבית (לא ניקיון יסודי!).

חוק סיעוד הינו גמלת שירותים – לא מתן כסף!

מי זכאי לחוק הסיעוד?

 • תושב/ת ישראל, בגיל הפנסיה: גברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה.
 • קשיש המתגורר בקהילה: בביתו או בדיור מוגן.
 • קשיש אשר גובה הכנסותיו אינו עובר את הסכום הקבוע בחוק.
 • קשיש שאינו מקבל קצבת נכות.
 • קשיש הנמצא בבדיקות הביטוח הלאומי כמי שזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות, ליווי וכיו”ב).

סל השירותים לפי חוק ביטוח סיעוד

אדם שנקבע כי הוא זכאי לגמלת סיעוד, לפי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לקבל סל שירותים. שירותים אלה ניתנים על מנת לסייע לו ולבני משפחתו לבצע את פעולות היום יום, אשר מתקשה לעשותם. מוצעת לו עזרה בניהול משק הבית, טיפול והשגחה עליו. המבוטח יכול לבחור אילו מן השירותים המוצעים לו במסגרת הזכאות, ירצה לקבל.

השירותים האפשריים במסגרת גמלת חוק הסיעוד:

 • מטפלת המגיעה לבית המטופל ומתן סיוע בטיפול אישי ותחזוקת הבית.
 • מרכז יום לקשיש.
 • אספקה חודשית של מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
 • שירותי מוקד ולחצן מצוקה.
  שירותי כביסה.
  ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד הכוללת עובד ביטוח לאומי, עובדת סוציאלית ואחות, תקבע אילו מן השירותים יינתנו למי שריבל זכאות לגמלת סיעוד.
 • שירותי הסיעוד יינתנו על ידי חברות וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.
  א.ש סיעוד ורווחה כבר 25 שנה מלווה את הזכאים לגמלת סיעוד.

פנה אלינו ואיתנו יחד תתמודד בכבוד ולא לבד