תהליך העסקת עובד זר

שלב 1

פנה
אלינו

פנייה לנציגת א.ש. One
באזור מגוריכם

 

שלב 2

רישיון העסקה

ליווי וטיפול צמוד עד לקבלת ההיתר להעסקת אותו עובד זר / עובדת זרה

שלב 3

השמת עובד/ת

התאמה של עובד זר לצרכי המטופל ממאגר עובדים זרים של א.ש. בארץ או הבאה מחו"ל במידת הצורך

שלב 4

רישום כחוק

רישום לתאגיד א.ש. one , הסדרת הויזה לעובד הזר, חוזים והסדרת הביטוח הרפואי לעובד הזר