ביטוח רפואי לעובד זר

חשוב שתדע , 

  • כמעסיק באחריותך לרכוש עבור העובד הזר ביטוח בריאות
  • כל שירותי ביטוח הבריאות ניתנים היום רק ע”י קופת-חולים כללית

 פוליסת הביטוח של עובדים זרים כוללת:

  • כיסוי מלא להוצאות רפואיות: רופאים, בדיקות, אבחון, שירותי הדמיה, חדר מיון
  • כיסוי מלא להוצאות בעת אשפוז
  • כיסוי להריון – לאחר תקופת העסקה של 9 חודשים
  • תרופות בהתאם לסל הבריאות
  • ביקור רופא 24 שעות ביממה
  • טיפול חירום בשיניים
  • כיסוי למקרה של מוות ונכות מתאונה

טפסי ביטוח רפואי לעובד זר