מדוע מטופל צריך לשלם לעו"ז בסוף שנה תשלום מלא בגין חופשה והבראה ללא השתתפות של א.ש.?

העובד הזר מקבל את משכורתו משני מעסיקים : חברת א.ש. והמטופל (הקשיש).

 

חברת א.ש. משלמת כל חודש שכר לעובד הזר הכולל תשלום יחסי של חופשה והבראה .
המטופל משלים לעובד הזר את השכר בהתאם לגובה השכר שסיכם עם העובד הזר.

כלומר:

  1. העובד הזר קיבל מ-א.ש. שכר מידי חודש וגם תשלום בגין חופשה והבראה.
  2. כתוצאה מכך, המטופל שילם פחות כסף מידי חודש לעובד הזר , כי השתמש בכסף ששולם ע"י א.ש. המיועד לתשלום חופשה והבראה.
  3. לכן – בסוף השנה המטופל חייב לשלם לעו"ז את מלוא הסכום בגין חופשה והבראה שהרי את חלקה של א.ש. כבר קיבל חודש בחודשו .

לדוגמא:

המטופל והעו"ז סיכמו על שכר כולל של 4000 שח לחודש.

שכר העובד מ- א.ש. (בהתאם לשעות חוק הסיעוד)  ללא תשלום חופשה והבראה – 2200 ₪
השלמת המעסיק לשכר המלא של העובד במצב זה תהיה  1800=   2200  –  4000

בפועל,

א.ש. מעבירה שכר הכולל חופשה והבראה-   2600 ש"ח במקום 2200 ש"ח

המטופל משלים רק 1400 ש"ח במקום 1800 שהם 400 שח פחות כל חודש.

מאחר וא.ש כבר שילמה את חלקה היחסי בתשלומי חופשה והבראה לעובד במהלך 12 חודשים

(400  X12 = 4800 ₪) ומאחר והמעסיק קיבל מא.ש את הכסף (בפועל המעסיק שילם פחות "בשוטף" משהיה צריך בכל חודש)  – הוא חייב לשלם לעובד את כל התשלום. 

 

חשוב לציין:

  • א.ש.משלמת דמי חופשה והבראה מיום העסקה ראשון.
  • מבחינת המעסיק במידה והעובד סיים עבודתו לפני שהשלים 11 חודשי עבודה-

העובד לא יקבל תשלום דמי הבראה.