המלצה על חברת סיעוד בבאר שבע

לכבוד: גב' נחמן שרון
רכזת עובדים זרים
באר-שבע

הנדון: עובדת זרה מחליפה לעובדת הזרה אצלנו.
ראשית הרשיני לומר לך: הוקסמתי מהיחס הלבבי שלך לפונה אליך, יחסך מביע אצילות, עממיות ולא התנשאות. מכל מילה שיצאה מפיך חשתי שלך רצון עז לסייע לפונה אלי. מה שאוכל לומר לך הוא: "אלקים יברך אותך".

לענייננו: אני יודע שבבאר שבע יש עוד כמה משרחי כוח אדם כמו: "איילה", "יד חרוצים" "מטב". ביקרתי בעבר במשרדיהם, א. היחס לפונה אליהם הוא רחוק מהיחס שלך, ב. הם רק תאגידים ומציעים לחבור למשרדים הנ"ל.

אני מודיע לך שאם אלהים סייע בידי והפגישני עם אחת כמוך, לא אוותר עלייך, ואשתדל להמתין עד כמה שאפשר עד שתמצא מועמדת.

למכתב מצורף: אישור הקרן לרווחת ניצולי השואה. אני יודע שאת יודעת על סכום שונה מזה המופיע במכתב הרשמי שלהם. מציע לך הצעה: מכתב התנאים שמסרת לי אז נעלם לי ואבקשך לשלוח לי אחד אחר ולציין בו רק: "כל סכום שיאושר על ידי הקרן לרווחת ניצול השואה יופחת מחלק של השלמת משכורת של העוזרת בו אני מחויב. כשתמצא בע"ה עובדת נושא יפתר ברוח הטובה ביותר.

בכבוד רב,
ופורים שמח
שאול טנג'י

חברת סיעוד בבאר שבע