מכתב הערכה מחמם לב להדר שלנו

דווקא בתקופה המורכבת והמתוחה הזו שמנו לב כמה מסירות והערכה יש בין המטופלים למטפלים שלנו וכמה תלות הדדית קיימת בנינו