טבלת קיזוזים מותרים לשכר המינימום - 5300 ש"ח לחודש

להלן גובה קיזוזים המותרים משכר זה:

* בתנאי שהמטפלת הסכימה לכך מראש והתנאי מופיע בהסכם העסקה עליו חתמה

מרבית העובדים הזרים מקבלים היום שכר שהוא גבוה משכר מינימום זה (דמי הכיס השבועיים הינם חלק משכר העובד) , לכן מעסיקים המשלמים יותר משכר מינימום: 

אינם יכולים להפחית ולשנות את שכרו של העובד בהתאם לשינויים.

גובה ההפרשות לגמל – החל מה-1/1/17 על המעסיק להפריש 6.5% משכר העובד לטובת גמל

גובה תשלומים לעובדים לימי חג / סופ”ש

        • עבודה ביום חג/ שבת = 361.68 ₪ (למשלמים שכר מינימום.)

מומלץ להחתים את העובד על סך ימי עבודה בפועל עבורם ישולם שכר, בשפה המובנת לו.

בברכה צוות א.ש. וואן עובדים זרים בסיעוד