טבלת קיזוזים מותרים לשכר המינימום - 5300 ש"ח לחודש

נכון להיום , אין שינוי בגובה הקיזוזים המותרים משכר זה והם כדלהלן :

דירה לא בבעלות המעסיק דירה בבעלות המעסיק
מגורים (סכום ממוצע של כל האזורים בארץ) 330 ש"ח 115 ש"ח
הוצאות נלוות : גז ארנונה חשמל וכו' 79 ש"ח 79 ש"ח
ביטוח רפואי – עד מחצית הפרמיה בפועל 125 ש"ח 125 ש"ח
בכפוף לפסיקה ולא מכוח החוק , ניתן לשלם למטפלת עד 10% מהברוטו באמצעות מזון ומשקאות אותם מקבלת מהמעסיק* עד 500 ש"ח עד 500 ש"ח
שכר נטו כולל דמי כיס שבועיים 4266 ₪ 4481 ₪

* בתנאי שהמטפלת הסכימה לכך מראש והתנאי מופיע בהסכם העסקה עליו חתמה

מרבית העובדים הזרים מקבלים היום שכר שהוא גבוה משכר מינימום זה (דמי הכיס השבועיים הינם חלק משכר העובד) , לכן מעסיקים המשלמים יותר משכר מינימום:

   1. אינם חייבים להעלות שכר.
   2. אינם יכולים להפחית ולשנות את שכרו של העובד בהתאם לשינויים.

     שינוי בגובה ההפרשות לגמל – החל מה-1/1/17 על המעסיק להפריש 6.5% משכר העובד לטובת גמל

גובה תשלומים לעובדים לימי חופש / חג / סופ"ש:

• יום חופש שנתי = 212 ₪ (למשלמים שכר מינימום).
• עבודה ביום חג/ שבת = 318 ₪ (למשלמים שכר מינימום).

מומלץ להחתים את העובד על סך ימי עבודה בפועל עבורם ישולם שכר, בשפה המובנת לו.

 

בברכה צוות א.ש.וואן עובדים זרים בסיעוד