משרות במשפחת א.ש.

בונים קריירה בא.ש.

בונים קריירה בא.ש

בית חם למטפלים

בית חם למטפלים

עובדים/ת סוציאלים/ות
עובדים/ת סוציאלים/ות לביקורי בית
רכזים/ות סיעוד רכזים/ות עובדים זרים
מטפלים ומטפלות לטיפול אישי בבית הקשיש.