טפסים לעובדים זרים

טפסים לקבלת היתר העסקה:

  • טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות – מיועד לאנשים קשישים המעוניינים להעסיק עובד זר ואינם זכאים לגמלת חוק סיעוד עקב הכנסות גבוהות. מבחן הערכת תלות יקבע האם מצבם התפקודי מאפשר להם להוציא רישיון העסקת עובד זר.

טפסים לקבלת הארכת הויזה ממשרד הפנים עבור העובד הזר:

ביטוח לאומי לעובד הזר:

נוהל עזיבת עובד הזר:

טפסים לביטוח רפואי לעובד זר